* Doel en Missie *

De Haak-In is een bewustzijnscentrum waar
op een creatieve manier
hergebruik gekoppeld wordt
aan sociale doelen. Voor de
buurtbewoners is het doel dat men elkaar
ontmoet, indien nodig al doende beter
Nederlands leert spreken en men zich
bewust wordt van hergebruik.

--------------------------------------------------------------------

Initiatiefneemster Corrie van Huisstede:

“ Als activiteitenbegeleidster heb ik altijd allerlei

groepen creatieve activiteiten aangeboden en hield ik

mij bezig met het begeleiden en coördineren hiervan.

Het opzetten van de Haak-In is een logisch gevolg

van mijn ervaringen; een vorm waarin mijn expertise

en passie samenkomt."
--------------------------------------------------------------

* Kunstproject *