" Een Atelier en Galerie die de buurt een groene impuls geeft "

Buurtinitiatief

* Haak-In *

De Haak-In is een bewustzijnscentrum waar plastic afval creatief
wordt hergebruikt.