" Een Atelier en Galerie die de buurt een groene impuls gaf "

Buurtinitiatief

* Haak-In *

De Haak-In was een bewustzijnscentrum waar plastic afval creatief
werd hergebruikt.